Рентгенова техника
В сектора работят 6 специалиста, които извършват монтажи, демонтажи, ремонти, основни ремонти и възстановяване на всички видове рентгенови апарати - кугели, возими и стационарни, флуорографи, мамографи и др.) Във фирмата се извършва доставка и подмяна на рентгенови тръби.

Регистрираща техника
Работещите в сектора 7 инженери и техници са с богат опит и висока квалификация. Лабораториите ни притежават нужните сертификати и са оборудвани с еталонни уреди и специални инструменти за монтаж, ремонт и възстановяване на ЕКГ, ЕЕГ, ЕМГ апарати, монитори, мониторни централи, дефибрилатори, аудиометри, ехографи, оксиметри и други регистриращи и ултразвукови апарати, както и апарати за функционална диагностика на дишането.
Лабораторна техника
За обслужването на този вид техника се грижат 4-ма висококвалифицирани специалисти, които извършват монтаж и ремонт на спектрометри, спектроколориметри, пламъкови фотомери, центрофуги, бъркалки, дозатори, термостати, водни бани и други апарати в лабораториите.
Физиотерапевтична техника
 

Четирима високо квалифицирани специалисти с богат опит в обслужването на физиотерапевтична техника се грижат за монтажа, ремонта и възстановяването на всички видове стари и нови модели физиотерапевтични апарати за електро-, водо-, светло- и парафинолечение, всички видове офталмологични и ендоскопични апарати.
Стоматологична техника
За тази техника фирмата може да предложи доставки и перфектно обслужване на абонаментен или на поръчков принцип. Извършваме монтажи на нова техника, както и преместване и възстановяване на стари апарати. Фирмата предлага периферия за стоматологични машини, консумативи и инструменти.